Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 71/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-04-21

I C 145/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

pojazd powodów, wartość pojazdu, kolizja, naprawa pojazdów, koszt naprawy, odszkodowanie za szkody, zlecenie powodów, rzeczoznawca, pozwany, wykonanie kalkulacji naprawy, uszkodzony pojazd, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wycena, posiadacz pojazdu, szkoda w pojeździe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • pojazd powodów, wartość pojazdu, kolizja, naprawa pojazdów, koszt naprawy, stan sprzed kolizji, wartość pojazdu przed szkodą, odszkodowanie za szkody, zlecenie powodów, rzeczoznawca, koszt przywrócenia pojazdu powoda, pozwany, wykonanie kalkulacji naprawy, naprawa pojazdu powoda, akt szkody strony, uszkodzony pojazd, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wycena, posiadacz pojazdu, szkoda w pojeździe
Zobacz»

I C 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wartość pojazdu, rzeczoznawca, naprawa pojazdów, szkoda w pojeździe powodów, kalkulacja naprawy, pozwany, odszkodowanie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kolizja, zlecenie powodów, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, rzeczoznawca, naprawa pojazdów, szkoda w pojeździe powodów, kalkulacja naprawy, pozwany, odszkodowanie, termin likwidacji szkody, uszkodzenie pojazdu powoda, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, akt szkody strony, producent, kolizja, logo, kosztorys naprawy, zgłoszone strony, wartość pojazdu powoda, zlecenie powodów, ubezpieczyciel, naroże
Zobacz»

III Ca 1094/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 12 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wartość pojazdu w stanie, koszt naprawy, odszkodowanie, szkoda całkowita, naprawa pojazdów, szkoda w pojeździe powodów, kolizja, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu w stanie, koszt naprawy, odszkodowanie, szkoda całkowita, naprawa pojazdów, szkoda w pojeździe powodów, zdarzenie, koszt naprawy pojazdu, uszkodzenie, samochód, różnica pomiędzy wartością pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, odsetka za opóźnienie, uzasadniony koszt naprawy, naprawienie szkody, ustalenie wysokości szkody, pojazd za kwotę, odsetka, pojazd do stanu
Zobacz»

I C 1921/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, kolizja, wartość pojazdu w stanie, kalkulacja, wartość rynkowa pojazdu, koszt naprawy, odpowiedzialność cywilna, pojazd powodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, kolizja, wartość pojazdu w stanie, kalkulacja, wartość rynkowa pojazdu, drogomierz, przebieg pojazdu, pozwana spółka, koszt sporządzenia prywatnej kalkulacji, uszkodzenie, korekty dodatnie, koszt naprawy, bok pojazdu, wycena wartości, zakres techniki samochodowej, rekonstrukcja wypadku, odpowiedzialność cywilna, zdarzenie, pojazd powodów
Zobacz»

I C 1872/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 grudnia 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wartość pojazdu, koszt naprawy, akt szkody, odszkodowanie, naprawa pojazdów, kolizja, pojazd powodów, pozwany, ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, koszt naprawy, akt szkody, odszkodowanie, naprawa pojazdów, numer, zdarzenie, wycena wartości pojazdów samochodowych, oryginalna część zamienna, kolizja, pojazd powodów, pozwany, uszkodzenie, sprzedaż pojazdów, koszt prywatnej opinii, koszt naprawy powypadkowej, ubezpieczyciel, wartość pojazdu przed szkodą, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, samochód
Zobacz»

I C 230/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

koszt naprawy, szkoda całkowita, odszkodowanie, naprawa pojazdów, ubezpieczyciel, wartość pojazdu w stanie, uszkodzony pojazd, wycena, kolizja, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda całkowita, odszkodowanie, naprawa pojazdów, ubezpieczyciel, wartość pojazdu w stanie, wartość pozostałości, uszkodzony pojazd, wycena, kolizja, wysokość odszkodowania, ubezpieczenie oc, samochód, reflektor, wartość rynkowa pojazdu, błotnik, śródmieście w łodzi, cena sprzedaży pojazdu, likwidacja szkody, różnica pomiędzy wartością
Zobacz»

II Ca 1149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, pojazd powodów, uszkodzony pojazd, pojazd w stanie, kolizja, wartość rynkowa pojazdu, kalkulacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, pojazd powodów, sprzedaż pojazdów, uszkodzony pojazd, pojazd w stanie, transportowanie, cena, naprawa samochodu, kolizja, świadczenie odszkodowawcze, koszt naprawy pojazdu, naprawa uszkodzeń powstałych, diagnostyka pojazdów, parking, wartość rynkowa pojazdu, kalkulacja, stan poprzedni
Zobacz»

I C 1249/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

szkoda całkowita, koszt naprawy, szkoda w pojeździe powodów, ubezpieczyciel, odszkodowanie, naprawa pojazdów, pozwany, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wartość rynkowa pojazdu, posiadacz pojazdu, pojazd w stanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda całkowita, koszt naprawy, szkoda w pojeździe powodów, ubezpieczyciel, uszkodzenie, odszkodowanie, naprawa pojazdów, koszt naprawy pojazdu, sprawca szkody, pozwany, opinii biegłych, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przywrócenie pojazdu do stanu, wartość rynkowa pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel sprawcy, przedmiotowa szkoda, posiadacz pojazdu, koszt naprawy samochodu, pojazd w stanie
Zobacz»

II Ca 626/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2015

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

odszkodowanie, koszt naprawy, szkoda całkowita, pojazd powodów, naprawa pojazdów, uszkodzony pojazd, wartość pojazdu w stanie, kolizja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, koszt naprawy, zbycie pojazdu, szkoda całkowita, pojazd powodów, użycie nowe, naprawa pojazdów, producent pojazdu, uszkodzony pojazd, uszkodzenie, pojazd do stanu, wartość pojazdu w stanie, częściowa naprawa, stan sprzed szkody, różnica pomiędzy wartością, kolizja, wartość samochodów, koszt naprawy pojazdu, wartość pojazdu powoda, sprzedaż pojazdów
Zobacz»

I C 752/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, szkoda całkowita, rzeczoznawca, naprawa, wartość pojazdu w stanie, pozwany, wycena, uszkodzony pojazd, wartość rynkowa pojazdu, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, szkoda całkowita, rzeczoznawca, odsetka ustawowa za opóźnienie, naprawa, wartość pojazdu w stanie, rok ubezpieczycieli, akt sprawy, arkusz ustalenia wartości pojazdu, pozwany, pojazd zastępczy, wycena, uszkodzony pojazd, nieopłacalność naprawy, wartość rynkowa pojazdu, uszkodzenie, odsetka, ubezpieczenie oc, odszkodowanie za szkodę powstałą
Zobacz»

I C 1620/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

koszt naprawy, kolizja, odszkodowanie, naprawa pojazdów, odpowiedzialność cywilna, wartość rynkowa, wartość pojazdu, szkoda całkowita, ubezpieczyciel, uszkodzony pojazd, pojazd powodów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, kolizja, koszt naprawy pojazdu, odszkodowanie, naprawa pojazdów, samochód, odpowiedzialność cywilna, uszkodzenie, wartość rynkowa, wartość pojazdu, szkoda całkowita, ubezpieczyciel, stan poprzedni, uszkodzony pojazd, pojazd powodów, protokół elektroniczny, kolizja drogowa pojazdu, pozwany, wypadek, pozwany ubezpieczyciel
Zobacz»

VIII Ga 240/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 maja 2014

Data publikacji: 27 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wartość pojazdu, koszt naprawy, naprawa pojazdów, odszkodowanie, uszkodzony pojazd, ubezpieczyciel, pojazd w stanie, odpowiedzialność cywilna, szkoda całkowita
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, koszt naprawy, naprawa pojazdów, odszkodowanie, uszkodzony pojazd, ubezpieczyciel, dokonanie naprawy, naprawa uszkodzonego pojazdu, pojazd w stanie, koszt naprawy pojazdu, wartość pojazdu sprzed zdarzenia, przywrócenie pojazdu do stanu, odpowiedzialność cywilna, szkoda całkowita, naprawienie szkody, uzasadniony koszt, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, prawidłowe ustalenie wysokości, przywrócenie stanu poprzedniego, nadmierny koszt
Zobacz»

I C 1149/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 grudnia 2019

Data publikacji: 14 września 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie, koszt naprawy, szkoda całkowita, ubezpieczyciel, kolizja, wartość rynkowa, uszkodzony pojazd, pojazd powodów, posiadacz pojazdu, naprawa pojazdów, rzeczoznawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu w stanie, uszkodzenie pojazdów, odszkodowanie, koszt naprawy, szkoda całkowita, alternatywna część zamienna, ubezpieczyciel, kolizja, wartość rynkowa, wartość pozostałości, zakres uszkodzenia, uszkodzony pojazd, pojazd powodów, opinia rzeczoznawcy samochodowego, posiadacz pojazdu, wrak, pojazd mechaniczny, uczestnik zdarzenia, naprawa pojazdów, rzeczoznawca
Zobacz»

I Ca 432/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 24 marca 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, pojazd powodów, odszkodowanie, wartość pojazdu, uszkodzony pojazd, pozwany, odpowiedzialność cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, pojazd powodów, odszkodowanie, samochód, wartość pojazdu, szkoda częściowa, część oryginalna, uszkodzony pojazd, zamiennik, wcześniejsze uszkodzenie, pozwany, dzień powstania szkody, wysokość szkody, koszt naprawy uszkodzeń pojazdu, przywrócenie pojazdu do stanu, zdarzenie, odpowiedzialność cywilna, różnica pomiędzy wartością
Zobacz»

II C 340/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wartość pojazdu, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, koszt naprawy, posiadacz pojazdu, pozwany, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, koszt naprawy, walor techniczny, niższa jakość, posiadacz pojazdu, pozwany, koszt naprawy pojazdu, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, ubezpieczyciel, wartość pozostałości, przywrócenie stanu poprzedniego, dzień likwidacji szkody, pojazd mechaniczny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, opłata od pełnomocnictwa, dokonanie oględzin pojazdu
Zobacz»

V C 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 26 września 2013

Data publikacji: 9 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, wartość pojazdu w stanie, uszkodzony pojazd, koszt naprawy, kolizja, szkoda całkowita, pojazd powodów, wycena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, wartość pojazdu w stanie, uszkodzony pojazd, wartość samochodów, koszt naprawy, kolizja, wartość uszkodzonego pojazdu, stan sprzed wypadku, szkoda całkowita, wrak, biegły sądowy, aukcja internetowa, pojazd powodów, ubezpieczenie zagraniczne, uszkodzenie, oferta zakupu, umowa ubezpieczenia, wycena, przywrócenie pojazdu do stanu
Zobacz»

V GC 3470/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

odszkodowanie, wycena, koszt naprawy, szkoda całkowita, wartość pojazdu w stanie, ubezpieczyciel, naprawa pojazdów, pozwany, uszkodzony pojazd, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, kolizja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, wycena, koszt naprawy, szkoda całkowita, wartość pojazdu w stanie, ubezpieczyciel, prywatna ekspertyza, koszt prywatnej opinii, prywatna wycena, naprawa pojazdów, pozwany, uszkodzony pojazd, treść opinii prywatnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pojazd mechaniczny, posiadacz pojazdu, wartość szkody, kolizja, uszkodzenie, sporządzenie opinii prywatnej
Zobacz»

II C 435/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 9 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wartość pojazdu, koszt naprawy, ubezpieczyciel, szkoda w pojeździe, naprawa pojazdów, odpowiedzialność cywilna, kalkulacja, wartość rynkowa, odszkodowanie za szkody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, koszt naprawy, ubezpieczyciel, szkoda w pojeździe, opinia podstawowa, wartość pojazdu przed szkodą, zwrot kosztów sporządzenia, ustalenie wartości pojazdu, naprawa pojazdów, koszt naprawy pojazdu, odpowiedzialność cywilna, kalkulacja, dzień likwidacji szkody, wartość rynkowa, koszt naprawy przy użyciu, logo, pojazd po zdarzeniu, skupowanie, odszkodowanie za szkody, pozwany
Zobacz»

I C 853/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2016

Data publikacji: 27 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie, szkoda w pojeździe powodów, ubezpieczyciel, naprawa, odpowiedzialność cywilna, szkoda całkowita
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie, biuro narodowe, samochód powoda, biegły sądowy, zdarzenie drogowe, szkoda w pojeździe powodów, ubezpieczyciel, koszt naprawy pojazdu powoda, członek biura, naprawa, aukcja, pojazd mechaniczny, odpowiedzialność cywilna, szkoda całkowita, uznawanie dokumentów, siedziba na terytorium rzeczypospolitej, biurem umowy, sygnatariusz porozumienia, umowa o wzajemnym uznawaniu
Zobacz»

VIII Ga 138/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wartość pojazdu, naprawa pojazdów, koszt naprawy, uszkodzony pojazd, odszkodowanie, szkoda całkowita, pozwany, ubezpieczyciel, kalkulacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, naprawa pojazdów, koszt naprawy, uszkodzony pojazd, wartość pojazdu sprzed szkody, odszkodowanie, przywrócenie stanu poprzedniego, szkoda całkowita, forma odszkodowania, wpływ na wartość pojazdu, pozwany, nadmierne trudności, dokonanie naprawy pojazdu, ubezpieczyciel, wartość pojazdu przed szkodą, uzasadniony koszt naprawy pojazdu, kalkulacja, rozliczenie szkody, naprawienie, wzbogacenie strony powodowej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Przewoźnik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: