Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 351/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-07-21

X GC 596/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

rata składki, pojazd, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • rata składki, pojazd, certyfikat, ubezpieczenie pojazdów, umowa ubezpieczenia, załącznik, rata składki ubezpieczeniowej, wykaz pojazdów, składka ubezpieczeniowa, ochrona ubezpieczeniowa, indywidualna polisa, floty samochodowe, pozwany, okres obowiązywania umowy, generalna umowa ubezpieczenia, toku sporów, składka polisy ubezpieczeniowej, naczepa, odsetka, dotyczących pojazdów
Zobacz»

V GC 462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, posiadacz pojazdu, rata składki, elektroniczne postępowanie upominawcze, składka ubezpieczeniowa, pozwany, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu, druga rata składki, posiadacz pojazdu mechanicznego, rata składki, polisa, przeniesienie prawa własności pojazdu, przeniesione prawo, dzień przeniesienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, fakt przeniesienia, ubezpieczyciel, składka ubezpieczeniowa, pismo zakładu ubezpieczeń, sprawa do sądu rejonowego, pozwany, uiszczenie składki, lublin, składka należna
Zobacz»

XI GC 1108/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pozwany, posiadacz pojazdu, składka, ubezpieczenie obowiązkowe, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, polisa, muzyk, ubezpieczony pojazd, pozwany, posiadacz pojazdu, składka, przeniesione prawo, ubezpieczenie obowiązkowe, posiadacz pojazdu mechanicznego, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, roszczenie z umowy ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia, dokument przedłożony przez powódkę, wysokość składki, wypowiedzenie, odsetki ustawowe, zarzut przedawnienia roszczenia, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

I Ca 196/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, pojazd, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, pojazd, ryzyko kradzieży, kradzież pojazdu, funkcja ochronna, umowa ubezpieczenia komunikacyjnego, kontynuacja, ubezpieczenie oc, składka, przedmiotowy pojazd, błąd programów, ubezpieczenie pojazdów, umowa wypadku w życiu, świadczenie ubezpieczyciela, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, agent, postanowienie wzorca umowy, umówiona suma, suma ubezpieczenia
Zobacz»

III C 321/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

składka ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia, pozwany, zachód, posiadacz pojazdu, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • składka ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia, licytacja pojazdu, pozwany, dochodzona składka, umowa obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy, komornik, zachód, wyrejestrowanie pojazdu, zajęcie pojazdu, zobowiązanie stron umowy, obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności, posiadacz pojazdu, ustalony termin płatności, dzień zapłaty, treść polisy, uwierzytelnienie, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, ubezpieczony pojazd
Zobacz»

I 1 C 1673/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, dalszy okres ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, szkoda powstała w związku, ubezpieczyciel, pozew w elektronicznym postępowaniu, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, następna umowa, sprawa do sądu rejonowego, zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nakaz zapłaty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, kwiecień, ruch pojazdu mechanicznego, związek z ruchem pojazdu, zapłata
Zobacz»

I C 1014/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 28 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczenie autocasco, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczenie autocasco, cena pojazdów, suma ubezpieczenia, odszkodowanie, ogólny warunek ubezpieczenia, kradzież pojazdu, jakość naprawy, dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, zakres techniki samochodowej, ustalenie wartości pojazdu, śródmieście w warszawie, informator, naprawa pojazdów samochodowa, kradzież samochodów, umowa wypadku, szkoda, strona powodowa, wycena wartości
Zobacz»

I C 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

posiadacz pojazdu, umowa ubezpieczenia, rata składki, pozwany, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • prawo własności pojazdu, kalkulacja składki, posiadacz pojazdu, umowa ubezpieczenia, rata składki, zbycie pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, nabywca pojazdu, polisa, pozwany, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel, przeniesione prawo, ponowna kalkulacja, ubezpieczenie oc, zbywca pojazdu, zaległa składka, żądanie zasądzenia kosztów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, nabycie pojazdu
Zobacz»

I Ca 227/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczenie autocasco, umowa ubezpieczenia, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie autocasco, umowa ubezpieczenia, sporządzenie prywatnej ekspertyzy, odszkodowanie, pojazd, koszt sporządzenia, przyjęta uchwała, ogólny warunek ubezpieczenia, zakres umowy ubezpieczenia, bezzasadne uwzględnienie, koszt opinii prywatnej, umowa ubezpieczenia majątkowego, integralna część umowy ubezpieczenia, treść umowy ubezpieczenia, uchwała zarządu, holowanie, kradzież pojazdu, szkoda w pojeździe, pojęcie szkody, uwzględnienie roszczenia powodów
Zobacz»

I C 1437/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 10 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, pozwany, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, wyniku rozbojów, umowa dobrowolnego ubezpieczenia, metoda wyceny, akt szkodowy, immobilizer, opinia prywatna, pozwany, biegły sądowy, oględziny samochodu, opinii biegłych, wartość rynkowa pojazdu, utrata, identyfikacyjne nadwozie, utracony pojazd, kradzież, szkoda, lublin
Zobacz»

XVI GC 3370/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2017

Data publikacji: 14 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, zapłata składki, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczenie obowiązkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, zapłata składki, nowa polisa, przedawnienie, ubezpieczenie pojazdów, strona umowy ubezpieczenia, obejmujący okres, składka ubezpieczeniowa, roszczenie, ubezpieczenie obowiązkowe, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczenie oc, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, pojazd mechaniczny, cywilne pojazdy, materialna moc dowodowa dokumentu, umowa leasingu, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
Zobacz»

VIII GC 1907/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pozwany, właściciel pojazdów, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • poprzedni posiadacz, umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pierwotny właściciel, pozwany, sprzedaż pojazdów, umowa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, przedmiotowa polisa, poprzedni właściciel, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, oddział powoda, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, właściciel pojazdów, prawo i obowiązek, pokwitowanie wpłaty, zapłata
Zobacz»

II Ca 25/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, strona powodowa, ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, strona powodowa, ważne badanie techniczne, okresowe badanie techniczne, ubezpieczenie autocasco, stan techniczny pojazdu, wartość pojazdu, proboszcz strony powodowej, specjalistyczna platforma internetowa, samochód strony powodowej, pojeździe niezarejestrowanym, wymóg rejestracji, postanowienie umowy ubezpieczenia, dowód rejestracyjny pojazdów, odszkodowanie, powodowa parafia, przypadek zatrzymania, konkretne postanowienie, strona powodowa do przedłożenia
Zobacz»

I ACa 253/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lipca 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

ubezpieczenie autocasco, umowa ubezpieczenia, właściciel pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie autocasco, umowa ubezpieczenia, umowa leasingu, samochód, przyjęta uchwała, ogólny warunek ubezpieczenia, uchwała zarządu, odszkodowanie za pojazd, roszczenie odszkodowawcze z umowy, zarzut braku legitymacji czynnej, odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, właściciel pojazdów, legitymacja procesowa, nowy fakt i dowód, treść umowy ubezpieczenia, uprawnienie do odszkodowania, zakres roszczenia odszkodowawczego, legitymacja materialna, własność leasingodawcy, szkoda całkowita
Zobacz»

IX Ca 958/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczenie autocasco, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczyciel, samochód, odmowa wypłaty odszkodowania, przepis kodeksu cywilnego, zawieranie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, podanie do wiadomości, dzień kradzieży, skutek prawny, zawarcie umowy ubezpieczenia, wpływ błędów, oświadczenie woli przy zawarciu, pozwany, szkoda całkowita, prawo do uchylenia, pochodzenie pojazdu, formularz oferty, woli przy zawieraniu umowy
Zobacz»

II Ca 942/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pojazd, pozwany, ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, błotnik przedni prawy, zderzak przedni, pozwany, polisa, koszt naprawy pojazdu, ubezpieczenie autocasco, zderzak tylny, leasing, samochód, lipiec, przepisanie umów, aneks strony, zawarcie, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczenie pojazdów, odszkodowanie za szkodę powstałą, nowy stan rzeczy, pierwsza szkoda
Zobacz»

II Ca 771/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, strona powodowa, pozwany, autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, strona powodowa, użytek własny, wynajem, najemca, wypożyczalnia, wynajęty samochód, szkoda, pozwany, ochrona ubezpieczeniowa, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, kolizja, ryzyko, pierwsza instancja, autocasco, regulamin, ogólny warunek ubezpieczenia, pojazd osoby, dodatkowa składka
Zobacz»

I1 C 541/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, pozwany, posiadacz pojazdu, zapłata składki, lublin, ubezpieczenie obowiązkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, zbycie pojazdu, polisa, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczenie oc, pozwany, własne oznaczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, posiadacz pojazdu, wznowienie umowy, oznaczenie sprawy, prawo własności pojazdu, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, zapłata składki, zapłata składki ubezpieczeniowej, polskie biuro ubezpieczycieli, lublin, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, ubezpieczenie obowiązkowe
Zobacz»

III C 1041/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczenie autocasco, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, koszt naprawy pojazdu, pojazd, ubezpieczenie autocasco, pozwany, skuteczne żądanie, przednia lewa, poszycie, umowa wypadku, dolna część, uszkodzenie, zapłata, zawiadomienie o wypadku, pojazd powodów, warunki użytkowe, szkoda, odszkodowanie, świadek przywołany w uzasadnieniu, element umowy ubezpieczenia, pismo
Zobacz»

X GC 349/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

zapłata składki, posiadacz pojazdu, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, pozwany, rejonowy lublin, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • zapłata składki, posiadacz pojazdu, ubezpieczenie pismem, dokumenty polisy, umowa ubezpieczenia, prawo własności pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, przedmiotowy pojazd, składka ubezpieczeniowa, zbywca, sprzedaż pojazdów, pozwany, faktura sprzedaży, składka należna, przeniesienie prawa własności, rejonowy lublin, posiadanie faktury, uzupełniony pozew, okres ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alina Kowalik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: