Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 482/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2017-09-22

I C 3679/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, pozwany, wysokość odsetki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, łaska, księga rachunkowa banku, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, załącznik do umowy cesji, przedmiotowa wierzytelność, realizacja ugody, dowód nadania, stosunek prawny, porada, wysokość odsetki, wysokość odsetek maksymalnych, klauzula wykonalności
Zobacz»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odsetki umowne, rata, postanowienie ugody, wierzytelność, pozwany, kwota bazowa, umowa, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, odsetki umowne, spółka komandytowo-akcyjna, rata, postanowienie ugody, należność główna, kwota odsetek za opóźnienie, wyrok zaoczny, wierzytelność, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, pozwany, kwota bazowa, określone postanowienie, istnienie i wysokości, upływ okresu wypowiedzenia, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, umowa, lublin, opóźnienie
Zobacz»

III C 820/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ugoda, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dwukrotność, pozwany, kwota bazowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, przypadek dokonywania, dalsze odsetki, umowa bankowa, płatność pierwszej raty, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, odsetki umowne, dwukrotność stopy, odsetka umowna za opóźnienie, stop odsetek ustawowych, stopa odsetek ustawowych, umowa ugody, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dwukrotność, pozwany, kwota bazowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetka maksymalna, przypadek dokonywania, dalsze odsetki, umowa bankowa, udar niedokrwienny mózgu, płatność pierwszej raty, wierzytelność
Zobacz»

I C 114/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ugoda, wierzyciel pierwotny, wierzytelność, rata, prokura, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, pozwany, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa ugody, wierzyciel pierwotny, wierzytelność, druga ugoda, zarzut przedawnienia, rata, pierwsza ugoda, prokura, umowa, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, pozwany, wyciąg, odsetka za opóźnienie, przerwa biegu przedawnienia, termin wymagalności roszczenia, bankowy tytuł egzekucyjny, uznanie roszczenia
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, strona powodowa, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, umowa, pełna rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, strona powodowa, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, umowa, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

I C 816/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 26 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa bankowa, wypowiedzenie ugody, wierzytelność, kwota bazowa, odsetki umowne, rata ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, umowa ugody, wypowiedzenie ugody, wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, kwota bazowa, kwota odsetek za opóźnienie, treść wezwania, wydanie wyroku zaocznego, odsetki umowne, określone postanowienie umowy, uzasadniona wątpliwość, prawdziwość twierdzeń powoda, rata ugody, pozwany, zwrot na warunkach, pierwotna umowa, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, należność główna stała
Zobacz»

I C 693/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, prokura, pozwany, rata ugody, kredyt, umowa pożyczki, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, umowa pożyczki gotówkowej, pozwany, rata ugody, oprocentowanie, umowa cesji, zasądzone świadczenie na raty, wysokość czterokrotności stopy, kredyt, osoba głuchoniema, treść ugody, siedziba, umowa pożyczki, odsetka, przelew wierzytelności, rozłożenie zasądzonego świadczenia
Zobacz»

VIII C 1581/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, wierzytelność, opóźnienie, umowa pożyczki, wysokość odsetki, pozwany, postanowienie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał główny, umowa pożyczki gotówkowej, odsetki umowne, należność główna, wierzytelność, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, stosunek roczny, zawarcie ugody, opóźnienie, umowa pożyczki, wysokość czterokrotności stopy, dzień podpisania ugody, skapitalizowana odsetka, wysokość odsetki, spłata wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, postanowienie ugody, pozew
Zobacz»

I C 1248/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, wypowiedzenie ugody, wierzytelność, rata, pozwany, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, wypowiedzenie ugody, uznanie roszczenia, wierzytelność, umowa ugody, rata, pozwany, pisemne wypowiedzenie, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, bieg przedawnienia, harmonogram spłaty, umowa pożyczki z dniem, działalność gospodarcza w dziedzinie, wyliczenie kwot, niepotrzebny proces, badanie zarzutu przedawnienia, termin spłaty pierwszej raty, ewentualna odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia
Zobacz»

I C 230/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 12 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

odsetki umowne, wypowiedzenie ugody, kwota bazowa, kredyt, powstanie opóźnienia, rata ugody, wysokość równa, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, krotność stopy, odsetki umowne, kredyt lombardowy, stopa procentowa kredytu, rozłożenie świadczenia na raty, wypowiedzenie ugody, kwota bazowa, przedmiotowa ugoda, kredyt, powstanie opóźnienia, rata ugody, wysokość równa, stosunek roczny, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, forma ratalna, bezrobotna żona, odsetka za opóźnienie, kwota odsetek za opóźnienie, skapitalizowana odsetka umowna
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

I C 1351/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wypowiedzenie ugody, wierzytelność, rata ugody, odsetki umowne, umowa, strona powodowa, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, wypowiedzenie ugody, wierzytelność, rata ugody, odsetki umowne, spłata kwot, rata w wysokościach, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, czterokrotność stopy lombardowej, strona powodowa, termin rozprawy, odbitka, oświadczenie o wypowiedzenie, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ugoda strony, ksero, wysokość czterokrotności stopy
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ugoda, rata, umowa, pozwany, harmonogram
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

I C 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany, postanowienie ugody, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, oświadczenie woli, postanowienie ugody, dopłata, ponowne zamieszkanie, wypadek zwłoki w płatności, podział majątku, odsetka na wypadek zwłoki, odnowienie, notariusz, zeznanie powódki, zobowiązanie, ustawowa odsetka na wypadek, rata, świadek, mieszkanie, zawarcie ugody, wykonalność, rozwód, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany, rata ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, płatność raty, obowiązek solidarnej zapłaty, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności, wystawiony weksel, dług spółki, umowa leasingowa, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

rata ugody, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku, opłata czynszowa, warunkowe umorzenie
Zobacz»

I C 1555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ugoda, strona powodowa, pozwany, wierzyciel pierwotny, odsetki umowne, wierzytelność, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, strona powodowa, wpływ błędów, skutek prawny oświadczenia, pozwany, oświadczenie o uchylenie, strona procesów, czterokrotność stopy lombardowej, kodeks cywilny, strona powodowa kwot, wierzyciel pierwotny, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, wierzytelność, przedawnienie roszczeń, rata, ustępstwo, pisemna ugoda, rozwiązanie ugody, reda
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ugoda, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, pozwany, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad
Zobacz»

I C 1126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 17 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa bankowa, pozwany, wypowiedzenie ugody, pełna rata, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, zapis ugody, pozwany, odpis umowy sprzedaży wierzytelności, należność w sytuacji, zarzut przedawnienia, wypowiedzenie ugody, odpis ugody, podstawa do uznania nieważności, ocena wysokości roszczenia, pełna rata, prawdziwość strony, udowodnienie wysokości roszczenia, sposób wyliczenia należności, ugoda z powodem, dochodzona kwota, roku roszczenia, wierzytelność, rozstrzygnięcie o kosztach sądu, wzajemne ustępstwa
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, wypadek, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kluczyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Gałęzowska
Data wytworzenia informacji: