Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 3/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2014-04-10

II K 369/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 29 maja 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

część wstępna wyroku łącznego, kara łączna, moc prawomocnego postanowienia sądu, miesiąc pozbawienia wolności, skazany okres, przestępstwo, środa śląska, rzeczywiste pozbawienie wolności, prawomocne postanowienie sądu rejonowe, akt sądu rejonowego, rok próby, postanowienie o zarządzeniu, kara jednostkowa, prawomocny wyrok sądu rejonowy, wolność z warunkowym zawieszeniem, skazanego kara, sprawa sądu rejonowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • część wstępna wyroku łącznego, kara łączna, moc prawomocnego postanowienia sądu, miesiąc pozbawienia wolności, skazany okres, pozbawienie wolności w sprawie, przestępstwo, środa śląska, rzeczywiste pozbawienie wolności, okres rzeczywistego pozbawienia wolności, prawomocne postanowienie sądu rejonowe, akt sądu rejonowego, rok próby, postanowienie o zarządzeniu, kara jednostkowa, prawomocny wyrok sądu rejonowy, wolność z warunkowym zawieszeniem, skazanego kara, zarządzenie wykonania kary, sprawa sądu rejonowego
Zobacz»

III K 18/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 11 września 2018

Data publikacji: 11 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

kara łączna, część wstępna wyroku łącznego, przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, ograniczenie wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, część wstępna wyroku łącznego, przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, wyrok w sprawie, śląskie, ograniczenie wolności, kodeks karny, instytucja kary łącznej, sankcja, kara łączna pozbawienia wolności, węzeł kary łącznej, kary ograniczenia wolności, konkurujących ustawach, fragment wywodu, potrzeba orzeczenia kary, łączenie kary, ciąg przestępstw, funkcjonowanie instytucji państwowych, zbieg realny
Zobacz»

II K 878/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

kara łączna, prawomocny wyrok sądu rejonowy, miesiąc pozbawienia wolności, przestępstwo, ograniczenie wolności, skazanego kara, część wstępna wyroku łącznego, kara jednostkowa, rok próby, kara pozbawienia wolności, wolność z warunkowym zawieszeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, świdnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, miesiąc pozbawienia wolności, przestępstwo, ograniczenie wolności, okres odbytej kary, skazanego kara, część wstępna wyroku łącznego, zasada kumulacji, pozbawienie wolności w sprawie, wyrok opisany w punktach, kara jednostkowa, orzeczony wyrok, rok próby, kary ograniczenia wolności, zasada pełna absorpcji, wykonanie na mocy, kara pozbawienia wolności, wolność z warunkowym zawieszeniem
Zobacz»

II K 868/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku łącznego, skazanego kara, kara jednostkowa, rok próby, przestępstwo, wolność z warunkowym zawieszeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, świdnik, część wstępna wyroku łącznego, czyn, skazanego kara, kara jednostkowa, wykonanie postanowienia, kara roku pozbawienia wolności, łączny sąd, obejmujący wyrok, rok próby, odbyta kara w sprawach, przestępstwo, orzeczona kara łączna, wolność z warunkowym zawieszeniem, omawiane orzeczenie, nowa kara łączna, połączenie, omawiany wyrok
Zobacz»

VI K 863/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, część wstępna wyroku łącznego, część dyspozytywna wyroku, wydanie wyroku łącznego, skazany okres, absorpcja, kara pozbawienia wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, dozór, kara łączna
 • Ważne frazy
  • miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, świdnik, część wstępna wyroku łącznego, noc, wymiar kary łącznej, podpunkt, część dyspozytywna wyroku, wydanie wyroku łącznego, skazany okres, okres pozbawienia wolności, absorpcja, pozbawienie wolności w sprawie, kara pozbawienia wolności, zasada pełnej kumulacji, kara łączna pozbawienia wolności, orzeczenie kary łącznej, czyn, wyrok łączny kara łączna, areszt
Zobacz»

VI Ka 397/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, skazanego kara, wyrok łączny, przestępstwo, rok próby, wolność z warunkowym zawieszeniem, kara jednostkowa pozbawienia wolności, skazany okres, część wstępna wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, skazanego kara, wyrok łączny, przestępstwo, warunkowo zawieszona kara, orzeczony wyrok, rok próby, wolność z warunkowym zawieszeniem, wolność łączy, kara jednostkowa pozbawienia wolności, stawka dzienna, kara grzywny, skazany okres, orzeczony zakaz, połączenie kary, kara łączna pozbawienia wolności, część wstępna wyroku, gawron, opisanie
Zobacz»

IV Ka 495/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, rok próby, miesiąc pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności, przestępstwo, wolność z warunkowym zawieszeniem, wydanie wyroku łącznego, skazanego kara, ograniczenie wolności, część wstępna wyroku łącznego, kara jednostkowa, wyrok sądu rejonowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, rok próby, miesiąc pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności, śródmieście, przestępstwo, wolność z warunkowym zawieszeniem, zatrzymanie, krzyk, stawka dzienna grzywny, wydanie wyroku łącznego, skazanego kara, ograniczenie wolności, wyrok jednostkowy, część wstępna wyroku łącznego, węzeł kary łącznej, kara jednostkowa, podlegające połączenie, wyrok sądu rejonowy, warunkowo zawieszona kara
Zobacz»

II AKa 168/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, prawomocny wyrok sądu rejonowy, wyrok łączny, skazany okres, skazanego kara, kara jednostkowa pozbawienia wolności, część wstępna, wolność z warunkowym zawieszeniem, przestępstwo, rzeczywiste pozbawienie wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, prawomocny wyrok sądu rejonowy, wyrok łączny, czyn, skazany okres, skazanego kara, grzywna, kara jednostkowa pozbawienia wolności, część wstępna, wolność z warunkowym zawieszeniem, przestępstwo, wyrok kary łączne, warunek ciągu przestępstw, rzeczywiste pozbawienie wolności, szczególności dobra, dobra opinia z zakładu, opinia z zakładu karnego, warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności, kara roku pozbawienia wolności
Zobacz»

IV Ka 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

skazanego kara, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wyrok sądu rejonowy, kara pozbawienia wolności, okres zatrzymania, część wstępna wyroku łącznego, część dyspozytywna, rok próby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • skazanego kara, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wyrok sądu rejonowy, kara pozbawienia wolności, krzyk, śródmieście, czyn, okres zatrzymania, część wstępna wyroku łącznego, część dyspozytywna, okres kary, rok próby, kara łączna pozbawienia wolności, początek kary, wykonanie kary, orzeczony wyrok, jednostkowa kara pozbawienia wolności, ustalenie początków, brzmienie ustawy
Zobacz»

VI Ka 676/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, wydanie wyroku łącznego, miesiąc pozbawienia wolności, przestępstwo, skazanego kara, kara pozbawienia wolności, skazany okres, wolność z warunkowym zawieszeniem, wyrok sądu rejonowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, wydanie wyroku łącznego, miesiąc pozbawienia wolności, kara orzeczona w sprawach, orzeczony wyrok, przestępstwo, postępowanie w przedmiocie wydania, skazanego kara, kara pozbawienia wolności, wyrok łączny w sprawach, skazany okres, brak warunku, wolność z warunkowym zawieszeniem, okres próby, wyrok sądu rejonowy, potrzeba wydania wyroku, kara odbyta w sprawach, stawka dzienna, kara grzywny, orzeczenie kary łącznej
Zobacz»

VI K 160/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 18 czerwca 2013

Data publikacji: 20 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku, wydanie wyroku łącznego, wolność z warunkowym zawieszeniem, przestępstwo, akt sądu rejonowego, absorpcja, wyrok sądu rejonowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku, czyn, okres lata, wydanie wyroku łącznego, wolność z warunkowym zawieszeniem, przestępstwo, akt sądu rejonowego, absorpcja, całkowita absorpcja, orzeczenie kary łącznej, realny zbieg przestępstw, skazanie w sprawie, wyrok jednostkowy, znaczna absorpcja, drugi zbieg, pierwszy zbieg, wyrok sądu rejonowy, próba
Zobacz»

II AKa 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, ograniczenie wolności, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku łącznego, skazanego kara, kara pozbawienia wolności, część dyspozytywna wyroku, przestępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, ograniczenie wolności, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku łącznego, skazanego kara, zastępcza kara grzywny, orzeczony wyrok, połączenie kary pozbawienia wolności, postanowienie sądu rejonowego poznań, czyn, kara pozbawienia wolności, obraz prawa, ciąg przestępstw, podstawą połączenia, część dyspozytywna wyroku, nowe miasto, wyrok opisany w punktach, wymierzona kara ograniczenia wolności, moc wyroku sądu, przestępstwo
Zobacz»

II K 55/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 15 maja 2013

Data publikacji: 14 października 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, prawomocny wyrok sądu rejonowy, miesiąc pozbawienia wolności, przestępstwo, kara pozbawienia wolności, część wstępna wyroku łącznego, absorpcja, okres zatrzymania, skazanego kara
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, prawomocny wyrok sądu rejonowy, miesiąc pozbawienia wolności, przestępstwo, okres odbytej kary, kara pozbawienia wolności, część wstępna wyroku łącznego, świdnik w sprawie, zasada kumulacji, wyrok opisany w punktach, zaliczenie na poczet, kara łączna pozbawienia wolności, przynależność do podkultury przestępczej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, pierwszy wyrok, noc, absorpcja, odbyta kara w sprawach, okres zatrzymania, skazanego kara
Zobacz»

VI Ka 38/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 marca 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara łączna, przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, skazanego kara, wydanie wyroku łącznego, wyrok sądu rejonowy, część wstępna wyroku łącznego, kara jednostkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, wyrok jednostkowy, skazanego kara, zaskarżony wyrok łączny, orzeczenie o karach łącznych, górna granica kary łącznej, ciąg przestępstw, wydanie wyroku łącznego, wyrok sądu rejonowy, rażąca niewspółmierność, część wstępna wyroku łącznego, punkt, podstawa prawna orzeczenia, zbieg realny przestępstw, kara łączna pozbawienia wolności, nowy wyrok łączny, podstawa orzeczenia o karze, kara jednostkowa
Zobacz»

IV K 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 6 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przestępstwo, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wydanie wyroku łącznego, absorpcja, wyrok sądu rejonowy, ograniczenie wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • przestępstwo, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wydanie wyroku łącznego, absorpcja, pierwszy wyrok, wyrok opisany w punktach, wyrok sądu rejonowy, stawka równoważna, kara zastępcza, sprawa wydania wyroku łącznego, kolejna grupa, ograniczenie wolności, granica kary łącznej, orzeczona kara łączna, czyn, ciąg przestępstw, kara za przestępstwa, zastosowanie zasady absorpcji, orzeczenie kary
Zobacz»

IV Ka 1027/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kara łączna, część wstępna wyroku łącznego, wydanie wyroku łącznego, skazany okres, miesiąc pozbawienia wolności, część dyspozytywna wyroku, warunkowe zawieszenie, kara jednostkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, dozór, kara łączna
 • Ważne frazy
  • kara łączna, część wstępna wyroku łącznego, warunkowe zwolnienie, kara łączna pozbawienia wolności, śródmieście, wydanie wyroku łącznego, stawka dzienna, kara łączna grzywny, skazany okres, objęcie karą, miesiąc pozbawienia wolności, część dyspozytywna wyroku, wykonana kara, warunkowe zawieszenie, kara jednostkowa, przedmiot wydania, orzeczenie kary łącznej, czyn, ukształtowanie kary łącznej, orzeczona kara łączna
Zobacz»

III K 583/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, prawomocny wyrok sądu rejonowy, przestępstwo, część wstępna wyroku łącznego, sprawa sądu rejonowego, wydanie wyroku łącznego, skazanego kara, kara pozbawienia wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, czyn, miesiąc pozbawienia wolności, orzeczony wyrok, odpis wyroku sądu rejonowego, kara w okresach, okres pozbawienia wolności, prawomocny wyrok sądu rejonowy, przestępstwo, część wstępna wyroku łącznego, sprawa sądu rejonowego, dalsza resocjalizacja, wydanie wyroku łącznego, kodeks karny, część kary, przepis o karze, skazanego kara, wymierzenie kary łącznej, wykonywanie kary, kara pozbawienia wolności
Zobacz»

VI Ka 407/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 24 września 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

przestępstwo, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wydanie wyroku łącznego, wolność z warunkowym zawieszeniem, część dyspozytywna, kara pozbawienia wolności, skazanego kara, część wstępna wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • przestępstwo, kara łączna, miesiąc pozbawienia wolności, wydanie wyroku łącznego, orzeczenie kary łącznej, wolność z warunkowym zawieszeniem, prawo o adwokaturze, przestępstwo na kary, część dyspozytywna, zbieg realny przestępstw, kara pozbawienia wolności, bliżej nieustalony dzień, postępowanie w przedmiocie wydania, skarb państwa kosztów, skazanego kara, część wstępna wyroku, kolejne przestępstwo, czas orzekania w przedmiocie, pełna absorpcja, dolegliwość wynikająca z kary
Zobacz»

VI Ka 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 lipca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, wydanie wyroku łącznego, kara jednostkowa, skazanego kara, rok próby, wolność z warunkowym zawieszeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, kara łączna, wydanie wyroku łącznego, czyn, orzeczony wyrok, ciąg przestępstw, wykroczenie, kara jednostkowa, skazanego kara, kary aresztu, kradzież, dzień aresztu, obrońca z urzędu, rok próby, wartość mienia, połączenie kary, moc wyroku sądu okręgowego, wolność z warunkowym zawieszeniem, sprawca
Zobacz»

IV K 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kara łączna, skazanego kara, przestępstwo, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku, absorpcja, wydanie wyroku łącznego, wyrok sądu rejonowy, kara pozbawienia wolności, wolność z warunkowym zawieszeniem, kara jednostkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • recydywa, przestępstwa przeciwko wolności, kara pozbawienia wolności, ciąg przestępstw, dozór
 • Ważne frazy
  • kara łączna, skazanego kara, przestępstwo, wyrok łączny sądu okręgowy, miesiąc pozbawienia wolności, część wstępna wyroku, absorpcja, ciąg przestępstw, wydanie wyroku łącznego, wymiar kary łącznej, wyrok sądu rejonowy, postępowanie o wydanie wyroku, kodeks karny, niepowrót, kara pozbawienia wolności, pełna absorpcja, izolacja penitencjarna, wolność z warunkowym zawieszeniem, bliżej nieustalony dzień, kara jednostkowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Raszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Gluza
Data wytworzenia informacji: