Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
600

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt.I.C.50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2016r. w Środzie Śląskiej rozpoznał sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 5037,11 zł (pięć tysięcy trzydzieści siedem złoty
Czytaj więcej»

I C 53/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn.akt.I.C.53/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Alina Kowalik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa J. M. (1) p/ko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. na rz
Czytaj więcej»

I C 60/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-05-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 60/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 roku w Ś. sprawy z powództwa E. P. przeciwko M. M. i J. M. o zachowek I zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powódki E. P. kwotę 8.233,63 zł z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności niniejszego wyroku do dnia zapłaty; II dalej idące
Czytaj więcej»

I C 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa M. S. (1) i G. S. przeciwko (...) SA V. (...) z/s w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) SA V. (...) z/s w W. solidarnie na rzecz powodów M. S. (1) i G. S. kwotę 6.015 zł (sześć tysięcy pi
Czytaj więcej»

I C 81/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 81/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) SA z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powódki M. W. kwotę 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Anna Raszowska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. S. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 100/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa C. J. przeciwko (...) SA z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powoda C. J. kwotę 10.505 zł (dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 119/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt.I.C.119/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa A. M. p/ko (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. M. na rzecz strony pozwanej (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 3617 zł ( trzy tysiące sześćset siedmenaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 122/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 122/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa (...) S.A. z/s w B. przeciwko Ł. P. o zapłatę z weksla I uchyla nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 17.10.2016 r. w sprawie I Nc 1202/16
Czytaj więcej»

I C 145/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: "jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że odszkodowanie obejmujące koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu prowadzi do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi"
Sygn. akt I C 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. kwotę 3.491,72 zł (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden zło
Czytaj więcej»