Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
679

I C 206/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 206/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa S. Z. przeciwko (...) SA z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powoda S. Z. kwotę 2.184,16 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 16/100) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 211/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-09

trafność 100%

Sygn.akt.I.C.upr.211/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Alina Kowalik po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa H. P. p/ko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda H. P. na rzecz pozwanego R. G. kwotę 617 zł ( sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Z) 1. odnotować, 2. kal. 21 dni 15
Czytaj więcej»

I C 213/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 213/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 grudnia 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) SA z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powódki E. P. kwotę 12.501 zł (dwanaście tysięcy pięćset jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami z
Czytaj więcej»

I C 215/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 215/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) S.A. V. (...) z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z/s w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 5.920 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 216/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ś. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 roku w Ś. sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. M. kwotę 2.500 zł ( dwa tysiące pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 13 paździer
Czytaj więcej»

I C 228/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Sygn.akt.I C 228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa P. K. przeciwko A. F. o ochronę dóbr osobistych I zasądza od pozwanej A. F. na rzecz P. Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Ś. przy ulicy (...) , (...)-(...) Ś. kwotę 1.250,00 zł ( tysiąc
Czytaj więcej»

I C 236/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-10-30

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 236/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 30-10-2018 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 18-10-2018 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa Zakład (...) Sp. z o.o. z /s w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) w S. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomoś
Czytaj więcej»

I C 248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I. C 248)15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa J. B. p/ko Towarzystwu (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w W. na rzecz powódki J. B. kwotę 6.238,15 zł ( sześć tysięcy dwieście trzydzieści os
Czytaj więcej»

I C 250/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt.I.C. 250)15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa D. Ł. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz powoda D. Ł. kwotę 4.150 zł ( cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych ) wraz
Czytaj więcej»

I C 279/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 279/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Marta Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa (...) 24 Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz strony powodowej (...) 24 Sp.
Czytaj więcej»