Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
602

I C 440/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 440/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powódki Z. W. kwotę 30.352,60 zł (trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

I C 449/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-05-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 449/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2013 roku w Ś. sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 2.490,08 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 08/100) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 460/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 460/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2016 r. w Ś. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z/s we W. przeciwko P. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. W. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z/s we W. kwotę 1.701,97 zł (jeden tysiąc siedemset
Czytaj więcej»

I C 471/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Sygn.akt.I.C. 471/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Małgorzata Szczęsna po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 r. w Środzie Śląskiej sprawę z powództwa Ł. A. p/ko Towarzystwu (...) S.A z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w Ł. na rzecz powoda Ł. A. kwotę 6.832,45 zł ( sześć tysięcy osiemset trzy
Czytaj więcej»

I C 482/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 482/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant st. sekr. sądowy Marta Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko K. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. N. na rzecz stro
Czytaj więcej»

I C 484/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Sygn. akt I C (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa E. P. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 487/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Sygn. akt I C (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Urszula Wicińska Protokolant Krystyna Korczyńska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa S. z siedzibą w O. w Norwegii przeciwko L. J. o zapłatę zasądza od pozwanej L. J. na rzecz strony powodowej S. z siedzibą w O. w Norwegii kwotę (...) (piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)
Czytaj więcej»

I C 501/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 501/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/ s we W. przeciwko A. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Strona powodowa Prokura Niestandaryzow
Czytaj więcej»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 503/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant Krystyna Korczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko R. K. o eksmisję I nakazuje pozwanemu R. K. aby opuścił, opróżnił i wydał w posiadanie strony powodowej Gminy K. lokal mieszkalny nr (...) położony w K. przy ulicy (...) ; II u
Czytaj więcej»

I C 505/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 505/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z/s w G. przeciwko Z. K. i M. K. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych Z. K. i M. K. na rzecz strony powodowej Spółdzielczej Kasy
Czytaj więcej»