Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
792

I C 1379/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1379/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Marta Kluczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 lutego 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) Bank SA (uprzednio: (...) Bank (...) SA ) z/s w W. przeciwko A. L. (1) i U. W. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. L. (1) i U. W. na rzecz strony powodowej (...) Bank SA (uprzednio: (...)
Czytaj więcej»

I C 1389/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1389/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa W. W. (1) przeciwko (...) SA w z/s W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) SA w z/s W. na rzecz powoda W. W. (1) kwotę 8.674,95 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 9
Czytaj więcej»

I C 1426/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 1426/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w G. przeciwko M. Ś. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C upr 1426/17 UZASADNIENIE Strona powodowa B. (...) Niestandary
Czytaj więcej»

I Ns 46/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-04-03

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 46/18 POSTANOWIENIE Dnia 03 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 kwietnia 2018 r. w Ś. sprawy z wniosku I. D. przy udziale M. Ł. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po D. D. i Z. D. I stwierdza, że spadek po D. D. , zmarłej dnia 23 maja 2011 r. we W. , mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w K. , na podstawie testamentu notarialnego z
Czytaj więcej»

I Ns 74/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 roku w Środzie Śląskiej na rozprawie w sprawie z wniosku M. T. (1) z udziałem J. R. (1) , J. R. (2) , D. B. (1) , Gminy K. , Skarbu Państwa – Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości postanawia : I stwierdzić, że S. O. nabył przez zasiedzenie z dniem 28 maja 2005 r. własność nier
Czytaj więcej»

I Ns 86/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: roszczenia z tytułu zwrotu nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny są roszczeniami ściśle procesowymi i obowiązuje tu w pełni reguła dowodowa wyrażona w art. 6 Kc, zgodnie z ktorą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktuwywodzi skutki prawne.
POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ś. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku w Ś. na rozprawie w sprawie z wniosku M. B. przy udziale T. P. o podział majątku wspólnego postanawia : I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. B. i uczestnika T. P. wchodzą następujące składniki: 1 prawo własności nieruchomości gruntowej, działka nr (...) o powierzchni 0,1763 ha,
Czytaj więcej»

I Ns 119/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 119/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017r. na rozprawie sprawy z wniosku S. M. przy udziale P. P. , P. B. i E. B. o zniesienie współwłasności postanawia : I ustalić, że nieruchomość gruntowa położona w K. , gm. K. , zabudowana budynkiem mieszkalnym nr (...) oraz budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę nr (..
Czytaj więcej»

I Ns 442/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 442/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r. w Ś. sprawy z wniosku J. B. (1) przy udziale M. H. (1) , Z. D. (1) , B. K. (1) , M. Ł. , A. B. (1) , A. B. , M. B. , A. B. (2) , T. B. o dział spadku J. B. (2) i częściowy dział spadku po W. B. (1) postanawia: I. wniosek oddalić; II. zasądzić od wni
Czytaj więcej»

I Ns 515/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-06-25

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I.Ns.515/09 POSTANOWIENIE Dnia 25 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Alina Kowalik Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z wniosku P. N. przy udziale R. V. , R. N. , J. E. , H. E. , W. E. , J. B. o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości postanawia: I oddalić wniosek; II ustalić, że wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą koszty związa
Czytaj więcej»

I Ns 560/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-04-23

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 roku w Środzie Śląskiej na rozprawie w sprawie z wniosku R. O. i J. O. (1) z udziałem (...) SA z/s w K. o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem postanawia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawców R. O. i J. O. (1) solidarnie na rzecz uczestnika (...) SA w K. kwotę 257 zł t
Czytaj więcej»