Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
610

II W 440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II W 440/16 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: Radosław Gluza Protokolant: Karolina Raszowska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 01 grudnia 2016 r. i 17 stycznia 2017 r. w Ś. sprawy J. M. (1) z d. L. córki E. i J. z d. W. ur. (...) we W. obwinionej o to, że: w dniu 19 maja 2015 roku nie dopuściła do wymiany wodomierza pracownikó
Czytaj więcej»

II W 496/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-06-15

trafność 100%

Sygn. akt II W 496/17 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Gluza Protokolant: Magdalena Batog przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. w Ś. sprawy J. P. ( P. ) syna J. i K. z d. Ł. ur. (...) w R. obwinionego o to, że: w dniu 21 czerwca 2017 roku ok. godziny 12:11 w miejscowości W. , ul. (...) , wspólnie z D. P. dokonał kr
Czytaj więcej»

II W 504/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt II W 504/15 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Gluza Protokolant: Magdalena Batog przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2015r. w Ś. sprawy P. S. syna T. i Z. z d. C. ur. (...) we W. obwinionego o to, że: w dniu 02 maja 2015 roku o godzinie 8:50 w miejscowości (...) kierując samochodem marki T. (...) o nr rej. (
Czytaj więcej»

II W 576/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Sygn. akt II W 576/16 KS 60-5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Gluza Protokolant: Karolina Raszowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 stycznia 2017r., 07 marca 2017r., 13 kwietnia 2017r. sprawy M. S. ( S. ) syna A. i H. z d. S. ur. (...) w U. oskarżonego o to, że: I zajmując się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, Z. S. , prowadzącej pozarolniczą
Czytaj więcej»

III RC 10/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-05-27

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego - obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci - spoczywa w zasadzie na pozostałym rodzicu
Sygnatura akt III RC 10/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 27-05-2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant:Anna Smolińska po rozpoznaniu w dniu 27-05-2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa J. i R. I. przeciwko małoletniej V. I. reprezentowanej przez P. I. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego I uchyla obowiązek alimentacyjny powodów J. I. i R. I. wobec m
Czytaj więcej»

III RC 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: RODZICOWI, KTÓRY WYŁĄCZNIE ŁOŻYŁ NA UTRZYMANIE ICH WSPÓLNEGO DZIECKA, NIEZDOLNEGO DO SAMODZIELNEGO UTRZYMANIA SIĘ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DOMAGANIA SIĘ OD DRUGIEGO Z RODZICÓW ZWROTU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI PONIESIONYCH NA TEN CEL KOSZTÓW, STOSOWANIE DO MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWYCH ZOBOWIĄZANEGO.
Sygnatura akt III RC 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 18-11-2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Prus Protokolant: Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 05-11-2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko I. G. o zwrot roszczenia regresowego I zasądza od pozwanej I. G. na rzecz powoda P. B. kwotę 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta złotych) tytułem rosz
Czytaj więcej»

III RC 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentów.
Sygnatura akt III RC 134/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 28-11-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Marta Walaszczyk po rozpoznaniu w dniu 17-11-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego S. M. reprezentowanego przez I. J. przeciwko W. M. o alimenty I zasądza od pozwanego W. M. na rzecz małoletniego powoda S. M. alimenty w
Czytaj więcej»

III RC 139/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego lub obniżenia alimentów z powództwem wzajemnym o podwyższenie alimentów - oddalenie, zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro może prowadzić do zrównania, korekty (podwyższenia, obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak też do stwierdzenia jego ustania wobec uprawnionego.
Sygnatura akt III RC 139/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 28-01-2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant:Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 19-01-2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa R. J. przeciwko M. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego M. J. przeciwko R. J. o
Czytaj więcej»

III RC 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 140/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska – Gruszczyńska Protokolant: Anna Smolińska po rozpoznaniu dnia 18 listopada 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej powódki A. M. reprezentowanej przez matkę W. S. (1) przeciwko M. M. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego M. M. na rzecz małoletniej powódki A. M
Czytaj więcej»

III RC 157/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-03-24

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ma dwojaką postać, która wyraża się świadczeniem o charakterze materialnym oraz osobistymi o jego utrzymanie i wychowanie, które są równie doniosłe i nie do przeceniania.
Sygnatura akt III RC 157/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24-03-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Anna Smolińska po rozpoznaniu w dniu 17-03-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego powoda K. M. reprezentowanego przez matkę A. M. (1) przeciwko A. M. (2) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego A. M. (2) na
Czytaj więcej»