Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
679

II W 496/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-06-15

trafność 100%

Sygn. akt II W 496/17 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Gluza Protokolant: Magdalena Batog przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. w Ś. sprawy J. P. ( P. ) syna J. i K. z d. Ł. ur. (...) w R. obwinionego o to, że: w dniu 21 czerwca 2017 roku ok. godziny 12:11 w miejscowości W. , ul. (...) , wspólnie z D. P. dokonał kr
Czytaj więcej»

III RC 99/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Powództwo z art. 52 par. 1a kro nie może być potraktowane jako jeden ze sposobów zabezpieczenia roszczeń. Ma uzasadnienie wówczas, gdy w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej iwerzyciel, który wnosi, zaspokoi się z majątku powstałego w wyniku podziału.
Sygnatura akt III RC 99/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 17-09-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 03-09-2014r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa (...) Sp. z.o.o. przeciwko A. W. , I. W. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 360 złotych tytuł
Czytaj więcej»

III RC 133/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: ZAKRES ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYUNYCH WZGLĘDEM DZIECKA WYZNACZAJĄ ZATEM Z JEDNEJ STRONY USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY UPRAWNIONEGO A Z DRUGIEJ STRONY MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE I MAJĄTKOWE ZOBOWIĄZANEGO.
Sygn. akt III RC 133/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Halina Nowakowska Protokolant: Marta Walaszczyk po rozpoznaniu dnia 20 lutego 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. F. oraz małoletniej R. F. reprezentowanej przez T. G. przeciwko R. F. (1) o podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa wzajemnego R. F. (1) przeciwko małoletniej R. F. reprezentowanej przez
Czytaj więcej»

III RC 133/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-09-15

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd w postępowaniu bada, czy istnieją ważne powody zniesienia wspólności ustawowej i czy istniały wcześniej, wobec żadania zniesienia wspólności z datą osateczną, kierując się przy tym dobrem założonej przez małżonków rodziny.
Sygnatura akt III RC 133/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 15-09-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 15-09-2014 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa I. C. przeciwko P. W. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I oddala powództwo; II odstępuje od odciążania powódki I. C. kosztami procesu. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

III RC 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentów.
Sygnatura akt III RC 134/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 28-11-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Marta Walaszczyk po rozpoznaniu w dniu 17-11-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego S. M. reprezentowanego przez I. J. przeciwko W. M. o alimenty I zasądza od pozwanego W. M. na rzecz małoletniego powoda S. M. alimenty w
Czytaj więcej»

III RC 157/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-03-24

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ma dwojaką postać, która wyraża się świadczeniem o charakterze materialnym oraz osobistymi o jego utrzymanie i wychowanie, które są równie doniosłe i nie do przeceniania.
Sygnatura akt III RC 157/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24-03-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Anna Smolińska po rozpoznaniu w dniu 17-03-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego powoda K. M. reprezentowanego przez matkę A. M. (1) przeciwko A. M. (2) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego A. M. (2) na
Czytaj więcej»

III RC 158/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-02-05

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: O zakresie świadczeń alimentacyjnych nie rzeczywiste i faktyczne dochody zobowiązanego, ale jego zarobkowe i majątkowe możliwości, czyli że zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskać przy dołożeniu należytej staranności. Fakt, iż zobowiązany do alimentacji ma zobowiążania wobec osób innych, nie może stanowić (...)
Sygnatura akt III RC 158/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 05-02-2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Prus Protokolant:Anna Raszowska po rozpoznaniu w dniu 22-01-2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. W. , reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. przeciwko D. W. o alimenty I zasądza od pozwanego D. W. na rzecz małoletniej powódki N. W. a
Czytaj więcej»

III RC 160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: DZIECKO NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEGO RODZICE ZYJĄ ZE SOBĄ W ZWIĄZKU, CZY SĄ W ROZWŁĄCZENIU MA PRAWO DO ZASPOJKAJANIA SWOICH USPRAWIEDLIWIONYCH POTRZEB STOSOWANIE DO WIEKU, ROZWOJU, ZAINTERESOWAŃ I ADEKWATNIE DO STOPY ŻYCIOWEJ NA JAKIEJ ŻYJĄ JEGO RODZICE, MIESZCZĄCYCH SIĘ W KATALOGU POTRZEB NIEZBĘDNYCH (KONIECZNYCH). RODZICOWI, KTÓRY (...)
Sygn. akt III RC 160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Prus Protokolant: Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej Z. J. reprezentowanej przez ustawową przedstawicielkę A. P. przeciwko D. J. o alimenty oraz z powództwa A. P. przeciwko D. J. o zwrot świadczeń alimentacyjnych I
Czytaj więcej»

III RC 175/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2014-04-18

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczące środków utrzymania zaspokojenie środków utrzymania polega tylko na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, pożywienia, odzieży, pielęgnacji, leczenia.
Sygnatura akt III RC 175/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-04-2014 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant:Marta Walaszczyk po rozpoznaniu w dniu 18-04-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko S. I. o alimenty I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża Skarb Państwa. UZASADNIENIE Powód J. M. (1) wniósł o zasądzenie od pozw
Czytaj więcej»

III RC 190/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zmiana stosunków może prowadzić do obniżenia alimentów wówczas, gdy zmniejszenia ulegną potrzeby uprawnionego albo zmniejszą się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej.
Sygnatura akt III RC 190/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ś. , dnia 16-01-2015 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska Protokolant: Katarzyna Sobera po rozpoznaniu w dniu 16-01-2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa E. H. przeciwko małoletnim pozwanym D. H. , A. H. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. H. o obniżenie alimentów I obniża alimenty zasą
Czytaj więcej»