Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
793

I C 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant st. sekr. sądowy Marta Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 10 065 zł (dziesięć tysięcy sz
Czytaj więcej»

I C 18/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 18/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku w Ś. sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) SA w K. o nakazanie usunięcia lub zapłatę i nakazanie zawarcia umowy I oddala powództwo o nakazanie stronie pozwanej usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej strony poz
Czytaj więcej»

I C 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Ś. sprawy z powództwa G. V. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. przeciwko M. J. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 197 zł tytułem
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt.I.C.50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2016r. w Środzie Śląskiej rozpoznał sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 5037,11 zł (pięć tysięcy trzydzieści siedem złoty
Czytaj więcej»

I C 53/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn.akt.I.C.53/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Alina Kowalik po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa J. M. (1) p/ko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. na rz
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2018-04-17

Data publikacji: 2019-01-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 kwietnia 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa D. M. przeciwko (...) SA z/s w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w S. na rzecz powoda D. M. kwotę 6.388,20 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 20/100) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 60/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-05-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 60/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 roku w Ś. sprawy z powództwa E. P. przeciwko M. M. i J. M. o zachowek I zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powódki E. P. kwotę 8.233,63 zł z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności niniejszego wyroku do dnia zapłaty; II dalej idące
Czytaj więcej»

I C 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca Protokolant: Mirosława Mękarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa M. S. (1) i G. S. przeciwko (...) SA V. (...) z/s w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) SA V. (...) z/s w W. solidarnie na rzecz powodów M. S. (1) i G. S. kwotę 6.015 zł (sześć tysięcy pi
Czytaj więcej»

I C 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Anna Raszowska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. S. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Sygn.akt.I.C 781/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska Protokolant Aniela Kowalik po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017r. w Środzie Śląskiej sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. S. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 3.442,17 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote
Czytaj więcej»