Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 3/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2014-04-10

Sygn. akt II K 3/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 10 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie:

  Przewodniczący: SSR Radosław Gluza

Protokolant: Stanisława Kwapińska

przy udziale prokuratora Małgorzaty Szymańskiej z Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2014 r.

sprawy o wydanie wyroku łącznego

z wniosku D. W. (W.)

syna M. i I. zd. P.

ur. (...) w Ś.

skazanego:

I.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt VI K 138/07, za przestępstwo z art. 157 § 2 k.k, popełnione w dniu 19 stycznia 2007r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, z zaliczeniem okresu zatrzymania w sprawie w dniu 20.01.2007r., a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego wŚ.z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt VI Ko 96/08;

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt VI K 643/07, za przestępstwa z art. 291 § 1 k.k., popełnione w maju 2007 r. i sierpniu 2007 r., na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt II Ko 375/10;

III.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II K 227/07, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 17 listopada 2006r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla W.z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II K 1382/08, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 30 października 2007r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt II Ko 1377/11, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10.01.2008r. do dnia 14.01.2008r. oraz karę 60 (dziesięciu) stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

V.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 978/09, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 czerwca 2009 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 02 stycznia 2013 r., sygn. akt II Ko 1078/12;

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt II K 743/09, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełnione w okresie od 7 do 8 lutego 2009 r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 09 lutego 2009r.;

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt II K 1216/09:

1)  za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 06 maja 2009r., na karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

2)  za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 19 kwietnia 2009r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

3)  za przestępstwo z art. 222 § 1 k.k., popełnione w dniu 27 sierpnia 2009r., na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

4)  za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 20 sierpnia 2009r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- które to kary połączono i wymierzono mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 19.04.2009r. oraz od dnia 07.05.2009r. do dnia 08.05.2009r., od dnia 15.09.2009r. do dnia 26.10.2009r. i od dnia 25.02.2010r. do dnia 11.06.2010r.;

VIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 07 marca 2011 r., sygn. akt II K 1356/09:

1.  za przestępstwo z art. 289 § 2 k.k., popełnione w nocy z 12 na 13 września 2009r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w nocy z 12 na 13 września 2009r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- które to kary połączono i wymierzono mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 06 marca 2012 r., sygn. akt II K 755/11, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 21 sierpnia 2011r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 87 k.k. łączy skazanemu D. W. kary jednostkowe pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone mu prawomocnymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt VI K 138/07, opisanym w pkt I części wstępnej wyroku łącznego,

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II K 227/07, opisanym w pkt III części wstępnej wyroku łącznego,

i wymierza mu karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu D. W. kary jednostkowe pozbawienia wolności wymierzone mu prawomocnymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt VI K 643/07, opisanym w pkt II części wstępnej wyroku łącznego,

-

Sądu Rejonowego dla W.z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II K 1382/08, opisanym w pkt IV części wstępnej wyroku łącznego,

i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu D. W. kary jednostkowe pozbawienia wolności wymierzone mu prawomocnymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 978/09, opisanym w pkt V części wstępnej wyroku łącznego,

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt II K 743/09, opisanym w pkt VI części wstępnej wyroku łącznego,

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt II K 1216/09, opisanym w pkt VII części wstępnej wyroku łącznego,

-

Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 07 marca 2011 r., sygn. akt II K 1356/09, opisanym w pkt VIII części wstępnej wyroku łącznego,

i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

V.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. i art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu D. W., na poczet kary łącznej pozbawienia wolności:

1.  wymierzonej mu w pkt. I części dyspozytywnej wyroku łącznego:

- okres odbytej przez skazanego kary pozbawienia wolności, wymierzonej mu w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt VI K 138/07 – od dnia 26.10.2009r. do dnia 25.02.2010r.,

2.  wymierzonej mu w pkt. II części dyspozytywnej wyroku łącznego:

- okres odbytej przez skazanego kary pozbawienia wolności, wymierzonej mu w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt VI K 643/07 – od dnia 10.06.2010r. do dnia 11.11.2010r.,

3.  wymierzonej mu w pkt. III części dyspozytywnej wyroku łącznego:

- okres odbytej dotąd przez skazanego kary pozbawienia wolności, wymierzonej mu w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt II K 1216/09 – od dnia 10.09.2013r. do dnia 10.04.2014r.,

- okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt II K 1216/09 w dniu 19.04.2009r. oraz od dnia 07.05.2009r. do dnia 08.05.2009r., od dnia 15.09.2009r. do dnia 26.10.2009r. i od dnia 25.02.2010r. do dnia 11.06.2010r.,

- okres odbytej przez skazanego kary pozbawienia wolności, wymierzonej mu w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt II K 743/09 – od dnia 29.08.2011r. do dnia 29.11.2011r., od dnia 24.12.2011r. do dnia 21.12.2012r.,

- okres zatrzymania skazanego w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt II K 743/09, w dniu 09.02.2009r.,

- okres odbytej przez skazanego kary pozbawienia wolności, wymierzonej mu w sprawie Sądu Rejonowego w Ś.sygn. akt II K 1356/09 – od dnia 21.12.2012r. do dnia 21.08.2013r.;

VI.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do wyroku opisanego w punkcie IX części wstępnej wyroku łącznego;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego, Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

D. W. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt VI K 138/07, za przestępstwo z art. 157 § 2 k.k, popełnione w dniu 19 stycznia 2007r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, z zaliczeniem okresu zatrzymania w sprawie w dniu 20.01.2007r., a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt VI Ko 96/08;

2.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt VI K 643/07, za przestępstwa z art. 291 § 1 k.k., popełnione w maju 2007 r. i sierpniu 2007 r., na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt II Ko 375/10;

3.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II K 227/07, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 17 listopada 2006r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

4.  Sądu Rejonowego dla W.z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II K 1382/08, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 30 października 2007r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt II Ko 1377/11, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10.01.2008r. do dnia 14.01.2008r. oraz karę 60 (dziesięciu) stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

5.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 978/09, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 czerwca 2009 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby a której wykonanie zostało zarządzone na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 02 stycznia 2013 r., sygn. akt II Ko 1078/12;

6.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt II K 743/09, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełnione w okresie od 7 do 8 lutego 2009 r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 09 lutego 2009r.;

7.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt II K 1216/09:

1)  za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 06 maja 2009r., na karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

2)  za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 19 kwietnia 2009r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

3)  za przestępstwo z art. 222 § 1 k.k., popełnione w dniu 27 sierpnia 2009r., na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

4)  za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 20 sierpnia 2009r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

5)  - które to kary połączono i wymierzono mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 19.04.2009r. oraz od dnia 07.05.2009r. do dnia 08.05.2009r., od dnia 15.09.2009r. do dnia 26.10.2009r. i od dnia 25.02.2010r. do dnia 11.06.2010r.;

8.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 07 marca 2011 r., sygn. akt II K 1356/09:

1.  za przestępstwo z art. 289 § 2 k.k., popełnione w nocy z 12 na 13 września 2009r., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w nocy z 12 na 13 września 2009r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- które to kary połączono i wymierzono mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

9.  Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 06 marca 2012 r., sygn. akt II K 755/11, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 21 sierpnia 2011r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

Dowód:

-akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. VI K 138/07, a w tym prawomocny wyrok z dnia 11 maja 2007 r. oraz postanowienie o zarządzeniu wykonania kary z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt. VI Ko 96/08,

-akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. VI K 643/07, a w tym prawomocny wyrok z dnia 18 stycznia 2008 r. oraz postanowienie o zarządzeniu wykonania kary z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt. II Ko 375/10,

- akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. II K 227/07, a w tym prawomocny wyrok z dnia 29 lipca 2008 r.,

- akta Sądu Rejonowego dla W.sygn. II K 1382/08, a w tym prawomocny wyrok z dnia 21 lipca 2009 roku oraz postanowienie o zarządzeniu kary warunkowo zawieszonej z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt. II Ko 1377/11,

- akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. II K 978/09, a w tym prawomocny wyrok z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz postanowienie o zarządzeniu kary warunkowo zawieszonej z dnia 02 stycznia 2013 r., sygn. akt. II Ko 1078/12,

- akta Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej sygn. II K 743/09, a w tym prawomocny wyrok z dnia 30 marca 2010 r.,

- akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. II K 1356/09, a w tym prawomocny wyrok z dnia 07 marca 2011 r.,

- akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. II K 1216/09, a w tym prawomocny wyrok z dnia 20 lipca 2010 r.,

- akta Sądu Rejonowego w Ś.sygn. II K 755/11, a w tym prawomocny wyrok z dnia 06 marca 2012 r.,

- odpisy wyroków i postanowień, k. 13 – 30, 110 – 111, 190 – 193,

- informacje z K., k. 8, 118 – 120, 179 – 180,

- informacja z systemu (...), k. 159 – 174.

D. W. ma 24 lata, jest kawalerem, posiada jedno dziecko, wobec którego ciąży na nim zobowiązanie alimentacyjne w wysokości 300 zł miesięcznie. Skazany ma wykształcenie podstawowe, nie posiada wyuczonego zawodu; przed osadzeniem w zakładzie karnym podejmował prace dorywcze, zamieszkiwał wspólnie z rodzicami. Skazany był w przeszłości leczony psychiatrycznie i odwykowo w związku z uzależnieniem od środków psychostymulujących (amfetaminy).

Dowód:

opinie o skazanym, k. 6 – 7, 93, 183 – 184.

D. W. przebywa ponownie w warunkach izolacji penitencjarnej od 30 sierpnia 2011r., kiedy to został osadzony w związku z zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Skazany odbywa karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych w systemie programowego oddziaływania. Zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływania realizuje w stopniu dobrym. Zachowanie skazanego w trakcie izolacji więziennej jest negatywne. D. W. sprawia liczne problemy natury wychowawczej, w stosunku do jego osoby sporządzono 25 wniosków związanych z przekroczeniem regulaminu i porządku wewnętrznego. Przekroczenia te polegały m.in. na aroganckim odnoszeniu się do funkcjonariuszy Służby Więziennej, niszczenia celi mieszkalnej poprzez wydrapywanie na tynku znaków nazistowskich, instrumentalnych samouszkodzeniach ciała, szarpaninach i bójkach ze współosadzonymi. D. W. od początku odbywania kary był pięciokrotnie nagradzany regulaminowo oraz trzykrotnie korzystał z ulgi. Skazany w lutym 2014r. otrzymał promocję na II semestr I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zakładzie karnym w W.. D. W. utrzymuje kontakt z rodzicami i rodzeństwem w formie rozmów telefonicznych oraz poprzez systematyczne widzenia.

Dowód:

opinie o skazanym, k. 6 – 7, 93, 183 – 184,

informacja z systemu (...), k. 159 – 174.

Obecnie D. W. ma wprowadzonych do wykonania pięć kar pozbawienia, koniec kary przypada na dzień 22 kwietnia 2023r. Skazany odbywa aktualnie - od dnia 10.09.2013r. do dnia 12.10.2016r., karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzoną mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 20 lipca 2010r., sygn. akt II K 1216/09.

Dowód:

opinie o skazanym, k. 6 – 7, 93, 183 – 184,

informacja z systemu (...), k. 159 – 174.

Ponadto Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się wówczas, gdy zachodzą przesłanki do orzeczenia kary łącznej. W myśl art. 85 k.k. karę łączną wymierza się w wypadku, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Tym samym dla wydania wyroku łącznego koniecznym jest, aby czyny, za które orzeczono kary podlegające łączeniu, zostały popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku, którym je orzeczono.

Karami podlegającemu połączeniu są kary tego samego rodzaju. Ponadto łączeniu podlega również m.in. kara pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności. Kara grzywny nie łączy się ani z karą pozbawienia wolności ani ograniczenia wolności.

Sąd dokonując analizy poszczególnych skazań D. W. stwierdził co następuje:

1)  w zbiegu realnym pozostawały popełnione przez D. W. przestępstwa objęte wyrokami opisanymi w:

a.  pkt I i III części wstępnej wyroku łącznego, tj. wyrokami Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt VI K 138/07 oraz Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II K 227/07,

b.  pkt II i IV części wstępnej wyroku łącznego, tj. wyrokami Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt VI K 643/07 oraz Sądu Rejonowego dla W.z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II K 1382/08,

c.  pkt V – VIII części wstępnej wyroku łącznego, tj. wyrokami Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 978/09, Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt II K 743/09, Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt II K 1216/09 oraz Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 07 marca 2011 r., sygn. akt II K 1356/09;

2)  nie zachodziły warunki do połączenia wyroku opisanego w pkt IX części wstępnej wyroku łącznego, tj. wyroku Sądu Rejonowego w (...) Ś.z dnia 06 marca 2012 r., sygn. akt II K 755/11; w wypadku tegoż wyroku, przestępstwo nim objęte, nie pozostawało w zbiegu realnym - o którym mowa w art. 85 k.k., z żadnym innym z przestępstw popełnionych przez D. W.; przestępstwo z dnia 21 sierpnia 2011r., którego dotyczyła sprawa II K 755/11, miało bowiem miejsce już po ostatnim z dotychczasowych wyroków skazujących, tj. wyroku Sądu Rejonowego w Ś. Ś.z dnia 07 marca 2011 r., sygn. akt II K 1356/09.

Sąd wymierzając skazanemu D. W. kary łączne miał na uwadze treść art. 86 § 1 k.k., zgodnie z którym, granice kary łącznej określa, z jednej strony, najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, zaś z drugiej, suma kar podlegających łączeniu (chodzi o kary jednostkowe z poszczególnych wyroków). W przypadku kary łączonej orzeczonej wobec skazanego w pkt I części dyspozytywnej wyroku łączonego, sąd kierował się ponadto wskazaniami art. 87 k.k., zgodnie z którym w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Sąd ustalając skazanemu każdorazowo wymiar kary łącznej pozbawienia wolności zastosował zasadę asperacji, tj. obostrzenia najsurowszej z podlegających połączeniu kar jednostkowych. Zdaniem sądu związek przedmiotowo – podmiotowy pomiędzy czynami jakich dopuścił się skazany powodował, że brak było podstaw do ukształtowania kary łącznej przy zastosowaniu zasad pełnej kumulacji jak i absorpcji. Zgodnie bowiem z ugruntowanymi w doktrynie prawa karnego poglądami jakkolwiek przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z tych zasad jest rozstrzygnięciem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku (por. wyr. SN z 2 XII 1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976, nr 2, poz. 33). W szczególności zasada absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej może być zastosowana, gdy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami zachodzi bliski związek przedmiotowy i podmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy (por. SA w G. w wyr. z 3 I 1997 r., II Aka 321/96, Orz. Prok. i Pr. 1997, nr 7-8). Z reguły bowiem popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (tak trafnie SA w W. w wyr. z 12 VII 2000 r., II Aka 171/00, OSA 2001, nr 1) - [A. M., Kodeks karny. Komentarz, Komentarz do art. 86 Kodeksu karnego, LEX 2010].

Sąd łącząc skazanemu D. W. kary jednostkowe pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt I i III części wstępnej wyroku łączonego, wymierzył mu karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. W niniejszym przypadku sąd mając na uwadze treść art. 86 § 1 k.k. i art. 87 k.k., mógł ukształtować wymiar kary łączonej od 5 do 9 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy, orzeczona przy zastosowaniu zasady asperacji, stanowi w ocenie sądu adekwatną, całościową ocenę przestępstw, za które wymierzono skazanemu kary jednostkowe.

W pkt II części dyspozytywnej wyroku łącznego sąd wymierzył skazanemu D. W. karę łączną 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. W tym wypadku sąd był władny ukształtować karę pozbawienia wolności w granicach od 2 lat do 2 lat i 5 miesięcy. Orzeczona wobec skazanego kara łączna pozostaje w ocenie sądu karą o charakterze adekwatnym, uwzględniając przede wszystkim jednorodzajowy charakter przestępstw popełnionych przez skazanego.

Łącząc wreszcie skazanemu kary jednostkowe pozbawienia wolności, wymierzone mu wyrokami opisanymi w pkt V – VIII części wstępnej wyroku łącznego, sąd ustalił wymiar kary łączonej na 4 lata i 6 miesięcy. Zdaniem sądu kara we wskazanej wysokości pozostaje odpowiednią sankcją wziąwszy pod uwagę umiarkowaną łączność przedmiotową między czynami objętymi wyrokami jednostkowymi, jak też uwzględniając względy natury prewencji indywidualnej wobec osoby D. W.. W ocenie sądu ilość przestępstwa jakich dopuścił się skazany - gdzie suma kar pozbawienia wolności podlegających obecnie odrębnemu wykonaniu wynosi 6 lat i 11 miesięcy, jak też jego zachowanie w toku odbywania kary, nie dawały podstaw do orzeczenia kary przy zastosowaniu pełnej absorpcji, tj. kary 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, jak o to wnosił obrońca.

Podsumowując rozważania dotyczące wymiaru orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności, wskazać należy, iż sąd wydając wyrok łączny w stosunku do skazanego, wobec którego uprzedni wyrok łączny został uchylony do ponownego rozpoznania, pozostawał związany zakazem reformationis in peius. W tym wypadku bowiem wyrok łączny Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 12 czerwca 2013r. został zaskarżony jedynie na korzyść skazanego, co skutkowało koniecznością zastosowania dyspozycji art. 443 k.p.k. w nowo toczącym się procesie. Sąd rozpoznając na nowo sprawę D. W.wymierzył mu kary łączne w wysokości, która nie powoduje pogorszenia jego dotychczasowej sytuacji wynikającej z uchylonego wyroku. Mimo dodatkowego wymierzenia skazanemu kary łącznej w zakresie wyroków, które nie były uprzednio połączone, tj. opisanych w pkt I i III części wstępnej wyroku łącznego, ogólna dolegliwość rozstrzygnięć o karze wobec skazanego nie uległa zmianie na jego niekorzyść. Suma uprzednio orzeczonych wobec skazanego kar łącznych z sześciu wyroków wynosiła bowiem 7 lat i 1 mc, a dodatkowo skazany miał do odrębnego odbycia karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Ś.z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt VI K 138/07 oraz karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II K 227/07. W aktualnym wyroku łącznym, gdzie połączono ogółem osiem wyroków, suma kar podlegających wykonaniu przez skazanego wynosi razem 7 lat i 1mc. Tym samym sąd orzekający w niniejszej sprawie dochował normy art. 443 k.p.k. gdyż obecna sytuacja prawna skazanego jest korzystniejsza niż wynikająca z poprzedniego wyroku łącznego.

Sąd w pkt. IV części dyspozytywnej wyroku łącznego, zgodnie z art. 576 § 1 k.p.k., pozostawił do odrębnego wykonania wyroki podlegające połączeniu, w części nie objętej wyrokiem łącznym, zaś w pkt V zaliczył skazanemu na poczet wymierzonych mu kar łącznych, okresy odbytych dotąd kar oraz rzeczywistego pozbawienia wolności w poszczególnych sprawach.

W pkt VI wyroku łącznego sąd umorzył na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do wyroku opisanego w pkt IX części wstępnej wyroku łącznego i na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania w tejże części obciążył Skarb Państwa. Jak już to wcześniej omówiono, wskazany powyżej wyrok nie podlegał połączeniu w ramach wyroku łącznego co skutkować musiało częściowym umorzeniem postępowania.

W punkcie VII sąd zwolnił D. W. w całości z kosztów sądowych, uznając, że skazany będąc długoterminowo pozbawiony wolności, a nie mając odpłatnej pracy w Zakładzie Karnym, nie będzie się w stanie z nich wywiązać.

SSR Radosław Gluza

Zarządzenie:

1. odpis wyroku łącznego z uzasadnieniem doręczyć:

- skazanemu za pośrednictwem D.. AŚ w Ś.,

- obrońcy skazanego adw. D. M..

2. K.. 14 dni;

SSR R. G.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Raszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Gluza
Data wytworzenia informacji: